Zvijava in togo zvijava vezja

Zvijava vezja

Zaradi prednosti, ki jih ponujajo zvijava in togo zvijava vezja, uporaba le-teh strmo narašča. Naši proizvodi segajo od enostranskih zvijavih vezij pa do zahtevnih večslojnih zvijavih vezij ter večslojnih togo zvijavih vezij.

 

Prednosti:

 • odličnost v prepogibanju
 • lažja montaža in vgradnja
 • brez uporabe konektorjev (manjša cena)
 • manjša teža in volumen

 

Glede na sestavo ločimo več osnovnih tipov zvijavih vezij.

 

Enostransko zvijavo vezje

Kot pri običajnih tiskanih vezij ta tip vsebuje samo eno plast prevodnika – bakra. Uporabljata pa se dva tipa bakra: electrodeposited ED copper in rolled-annealed RA copper, odvisno od aplikacije. Ravno tako obstaja dve površinski zaščiti (stoplak); tekoča fotoobčutljiva fotospajkalna kritina (v primeru zahtevnih odprtih likov) ter poliamid coverlayer, ki se ga mehansko obdeluje.

 

Dvostransko zvijavo vezje

Dvostransko zvijavo vezje pa ima dva prevodna sloja. Ostale lastnosti so identične kot pri enostranskem zvijavem vezju. Za potrebe dinamičnih lastnostih (konstantnega zvijanja) se uporabi selektivno bakrenje prevodnih izvtin.

 

Večslojno zvijavo vezje

Pri večslojnem zvijavem vezju pa obstajajo trije ali štirje prevodni sloji. Za lepljene pa se uporabi poliamid z obojestranskim lepilom.

 

Togo zvijavo vezje

Že samo ime tiskanega vezja definira mešanico togega in zvijavega vezja. Glede na zgradbo ločimo simetrično in nesimetrično togo zvijavo vezje. Pokovinjene izvrtine pa so običajno omejene na togi del tiskanega vezja.

 

Tehnične karakteristike zvijavih in togo zvijavih vezij

Število slojev

 • zvijavo vezje: 4
 • togo zvijavo vezje: 6

Material

 • polyimide Akaflex Krempel (KCL)
 • FR4 (Tg 170°C) Panasonic
 • polyimide - coverlayer - stoplak
 • podloga (FR4)
 • fotospajkalna kritina - fotoobčutljiva spajkalna kritina (LFI Flex Solder)

Največja dimenzija vezja

 • 270 x 450 mm (enostransko in dvostransko)
 • 270 x 400 mm (štirislojno vezje in togo zvijavo vezje)

Končna obdelava

 • Kemični nikelj/zlato
 • Kemično srebro

Mehanska obdelava

 • lasersko rezkanje
 • rezkanje