Pulzni usmernik

Impulzni tokovni vir za bakrenje zahtevnih tiskanih vezij

Šifra projekta: L2-6501-1538-06
Pogodba: 3311-04-8226501
Vrsta projekta: Aplikativni raziskovalni projekt
Nosilna RO: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
RO soizvajalci: Leonardo d.o.o. Kranj, Storžiška 4, 4000 Kranj, Elgoline d.o.o., Podskrajnik 34, 1380 Cerknica

 

Pulzni usmernik

 

Tehnične lastnosti impulznega tokovnega vira

Vhodne veličine
Priključna napetost: 3 x 400 V
Frekvenca: 50 Hz
Moč: 3600 W

Izhodne veličine
Katodni tok (max) IK = 2 x 200A (nastavljivo po 1 A)
Anodni tok (max) IA = 2 x 600A (nastavljivo po 1 A)

Trajanje katodnega impulza: 1 ms < TK < 100ms (nastavljivo po 1 ms)
Trajanje anodnega impulza: 100 ms

Strmina tokovnih impulzov: 5 A/ms
Maksimalna izhodna napetost: UB = 6 V

 

Obratovalni režim enote A in enote B

Sinhrono delovanje:
Časovni parametri impulznega toka so enaki v obeh enotah, amplitudni parametri so poljubni.

Asinhrono delovanje:
Časovni in amplitudni parametri so poljubno nastavljivi.

Pseudosinhrono:
Isto kot sinhrono, le da je med impulznim tokom posamezne enote določen fazni zamik (180°).

Priloga:
- fotografija impulznega usmernika (izrez, original),
- metalografski posnetek (premer skoznje luknje 0,2 mm, debelina plošče 2 mm, Aspect Ratio – AR=10),
- potek impulznih tokov vira A in B.

 

Oscilogram asinhronega obratovanjaOdnosi  med  eksergetskim učinkom