Uvedba standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Naziv operacije: Uvedba standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Opis in namen operacije: V operaciji Uvedba standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 smo se zaradi zahtev kupcev na zahtevnih evropskih trgih, kjer se Elgoline ukvarja s prodajo različnih proizvodov, odločili za pridobitev certifikatov po mednarodnih standardih, in sicer Certifikat  1. (ISO 9001: 2015) in Certifikat 2. (ISO 14001: 2015).

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.