SmartLight

Cilj projekta je razviti sistem pametne linijske razsvetljave, ki bo uporabniku omogočal prilagajanje svetlobe glede na namembnost posameznega dela prostora in s tem privarčeval pri porabi energije. Upravljanje LED diod bo omogočeno preko mobilne aplikacije, ki bo s sistemom povezana preko bluetooth povezave, ob enem pa bo sistem vključeval tudi senzorje za zaznavanje oseb v prostoru, kar bo omogočalo avtomatično prižiganje, prilagajanje jakosti in ugašanje luči.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.127.608,99 EUR; Višina sofinanciranja: 407.934,62 EUR.

__________________

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

RSEu logo