Razvoj dvoplastnih fleksibilnih vezij za prenos električnih signalov

V okviru projekta DUO-FLEX v Elgoline razvijamo prebojno rešitev dolgih dvoplastnih fleksibilnih vezij za prenos električnih signalov v frekvenčnem področju od 0 do 1 GHz. Izvajali bomo aktivnosti razvoja takih vezij in s tem odprli nove dimenzije razvoja povezanih rešitev v nekaj celotnih panogah – pametnih zgradbah, električnih in drugih naprednih vozilih prihodnosti, tehnologiji v trkalnikih (pospeševalnikih) itd. Projekt se je začel 15. 6. 2017 in bo trajal predvidoma 18 mesecev.

 

Namen projekta: V okviru projekta bomo zasnovo možnih tehnoloških postopkov razvili do ravni izdelanih in verificiranih tehnoloških postopkov. S pomočjo teh postopkov bomo izdelali prve kose polno funkcionalnih DUO-FLEX vezij.

 

Na projektu smo predvideli tri glavne cilje/rezultate, katerih realizacija je načrtovana ob zaključku projekta:

- Cilj 1: Razvoj tehnologije izdelave bakrenih linij širine 100 mikronov na fleksibilnih vezjih velikosti 70x35cm.

- Cilj 2: Razvoj tehnologije izdelave dvoplastnih fleksibilnih vezij z odprtinami v zgornji plasti z najmanjšo velikostjo 1 mm2.

- Cilj 3: Razvoj tehnologije zlatenja 100 mikronskih linij s 100 mikronskim razmikom.

 

Javni razpis delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.