NexGenHVEC

Napredni materiali,tehnologije in prototipi za razvoj stroškvno učinkovitih hibridnih varistorskih elektronskih komponent z izboljšano termično stabilnostjo ( NexGenHVEC )

 

Evropska unija logo 

ministrvo za znanost in šport_logo 

Eu logo

 

Projekt NexGenHVEC delno sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. V projektu sodelujemo partnerji:

 

  • Keko-Varicon d.o.o.
  • Elgoline d.o.o.
  • IRNAS – Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače
  • Fakulteta za tehnologije in sisteme, Novo mesto