E-poslovanje Elgoline za širitev na nove trge

EU SkladiRS ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijoSpirit Slovenija

 

Naziv naložbe: E-poslovanje Elgoline za širitev na nove trge
Cilj/namen naložbe: Izboljšati konkurenčnost podjetja in možnost pri vstopu
oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

 

Opis in namen naložbe:

V okviru naložbe»E-poslovanje Elgoline za širitev na nove trge« želimo v Elgoline izboljšati konkurenčnost podjetja in možnost pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih. Trg na področju tiskanih vezij je zelo zahteven, saj se tehnologija neprestano spreminja, zahteve kupcev in specifikacije pa so vedno bolj zahtevne. Naš cilj je specializacija izdelave zahtevnih vezij (HDI), hitra izdelava (24-urni servis) in izdelava prototipnih vezij. Zato poleg dobre opreme, visoko kvalificiranega kadra in natančne logistike potrebujemo avtomatizirano e-poslovanje, ki dviga zadovoljstvo kupcev. S programom za avtomatizacijo zajema podatkov in spletno trgovino širimo možnost enostavnejšega naročanja in računanja končnih cen brez direktnega kontakta s kupcem. Pričakujemo povečanje prodaje na tujih trgih, zato potrebujemo tudi nove spletne strani, ki nas bodo predstavile vsaj na nekaterih od teh trgov. Ker pa gre tudi za »kulturološko specifične« trge, moramo pridobiti tudi kompetence za prodajo na teh trgih. Operacija se je začela 3. 10. 2017 in bo trajala predvidoma do 30. 9. 2018.

 

Naložbo delno financirata RS in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

Namen naložbe: V okviru operacije bomo izboljšali konkurenčnost podjetja in možnost pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

 

 

plakat

NOVICA: Dne 14.6 in 21.6.2018 je podjetje PARTNER TEAM za nas izvedlo usposabljanje z naslovom Komunikacijske specifike dela na tujih trgih za namene izboljšanja prodaje.

Usposabljanje je potekalo v dveh delih po 6 šolskih ur (skupaj 12 šolskih ur) za zaključeno delovno skupino 15 udeležencev, izvedeno pa je bilo 14. in 21. 6. 2018 s strani mag. Sergeje Planko.

Usposabljanje je bilo namenjeno izključno za potrebe operacije »E-poslovanje Elgoline za širitev na nove trge (E-poslovanje Elgoline)«.