Obrez - CCD kamera

Možnost natančnega obreza tiskanih vezij s pomočjo CCD kamere. Z meritvami se poveča natačnost vseh nepokovinjenih vrtanj, izrezov ter obrezov do +/- 50 µm natančno.