bonitetna ocena


Podjetje, ki se ponaša z bonitetno oceno A+, je podjetje, ki ima svetlo prihodnost in je sposobno poravnati svoje obveznosti. S takšnim podjetjem lahko
odlično poslovno sodelujete, saj si je pridobilo eno od najboljših ocen in bo najverjetneje tudi v prihodnosti strmelo k uspešnemu poslovanju. Boljše ocene ni
pridobilo zaradi poslovanja v preteklosti ali ker je mlajše oz. krajši čas prisotno na trgu, a je danes zanesljiv poslovni partner.