Brahiterapija

Preverjanje položaja radioaktivnih izvirov med obsevanjem tumorjev v brahiterapiji

Elgoline d.o.o. v tem projektu sodeluje kot sofinancer po pogodbi št.: U1-BL-F9-17/07 in skladno s programom dela. Pri razvoju sledimo zahtevam miniaturizacije elektronskih komponent, kar zahteva tiskana vezja z visoko gostoto linij (širina linije 50 mikronov) in z visoko mehansko fleksibilnostjo (materiali na kaptonski osnovi). Prototip predstavlja preizkus uporabnosti nove tehnologije izdelave vezij.

Cilj je razvoj in konstrukcija naprave za ugotavljanje položaja radioaktivnega izvira Ir 192 v bolniku med brahiterapijo. Naprava bo temeljila na slikanju izvira skozi zaslonko in detekciji fotonov s silicijevimi prostorsko občutljivimi detektorji, ki so bili razviti za detekcijo v fiziki osnovnih delcev. Omogočala bo določitev položaja izvira z ločljivostjo okoli 1 mm na sekundni časovni skali. Tako bi zagotovili takojšne ukrepanje ob ugotovljenih večjih odstopanjih predvidenega in dejanskega položaja izvira ter točnejšo primerjavo med predvideno in dejansko dozno porazdelitvijo v tumorju. Povezovanje silicijevih senzorjev z zadostno prostorsko ločljivostjo terja uporabo fleksibilnih vezij z visoko gostoto linij in novih tehnologij povezav med detektorji in vezji. Ker se z razvojem teh tehnologij odpira tudi možnost uporabe na drugih področjih, je naše podjetje izvedlo sofinanciranje projekta po pogodbi.

 

Priloga: brahiterapija.pdf (997kb)

Nosilec projekta: Inštitut Jožef Štefan – odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev
Odgovorni nosilec projekta: Dr. Gregor Kramberger
Sodelujoči nosilci projekta: Dr. Vladimir Cindro, Dr. Igor Mandić, Dr. Marko Zavrtanik, Matej Batič univ. dipl. ing.